top of page

HLR med första hjälpen
& HLR med hjärtstartare

Ungefär 5000 personer drabbas varje år av oväntat hjärtstopp. Vet du vad du ska göra om det händer? Med grundläggande kunskap om hur du ska agera kan du rädda liv. Ett snabbt och riktigt ingripande kan öka chansen för överlevnad med två till tre gånger.

 

Här kan du läsa mer om våra kurser i HLR, se vanliga frågor och svar samt se en film där vår utbildare Göran visar hur du använder en hjärtstartare.

HLR med första hjälpen eller HLR med hjärtstartare går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Hjärt- och lungräddning hos Bothniagruppen

När du bokar en HLR-utbildning hos oss har vi flera färdiga utbildningspaket. Men självklart kan vi även skräddarsy en utbildning utefter era önskemål.

Vad är HLR?

HLR står för hjärt-lungräddning och är en första hjälpen-behandling som du ger en person för att få igång hjärtverksamhet och andning om denne fått hjärtstopp. Ju tidigare du ger hjärt-lungräddning desto större är chansen att personen med hjärtstopp överlever.

Detta får du lära dig

På Bothniagruppen har vi två standardutbildningar för HLR, där den ena fokuserar på första hjälpen och den andra på hjärtstartare. Givetvis går dessa utbildningar att kombinera på det sätt som passar er. Vi håller även specialanpassade kurser med inriktning mot HLR för barn

Under utbildningen får du lära dig hur du identifierar ett hjärtstopp, hur du utför HLR och hur du ska agera vid ett akut hjärtstopp. Du får även lära dig vilka åtgärder du ska vidta vid luftvägsstopp.

Kom ihåg att uppdatera dina kunskaper

En allmän rekommendation är att du ska uppdatera din HLR-utbildning varje år. Detta för att du ska ha kunskaperna färskt i minnet och snabbt ska kunna agera när det värsta händer.

Målgrupp

Alla bör gå en grundkurs i HLR för att sedan årligen gå repetitionsutbildning.

Vanliga frågor och svar om HLR-utbildning

Vad är skillnaden på första hjälpen och HLR?

En ren första hjälpen-utbildning fokuserar ofta mer allmänt på hur du ska agera om du hamnar på en olycksplats. En ren HLR-utbildning fokuserar snarare på hur du ska utföra hjärt-lungräddning vid ett akut hjärtstopp.

När ska jag ge HLR?

Utgå från att det är ett hjärtstopp om personen inte reagerar och inte andas normalt. Larma först 112 och påbörja därefter HLR. Larmoperatören på 112 kan ge dig rådgivning för hur du ska agera.

 

Möjligheten för att den drabbade personen överlever ökar om du påbörjar behandlingen direkt.

 

HLR börjar med bröstkompressioner, det vill säga att du trycker med händerna mitt på personens bröstkorg för att få blodet att cirkulera. Gör korta uppehåll med jämna mellanrum för att blåsa in luft genom personens mun.

Dina bröstkompressioner ersätter hjärtats arbete medan dina inblåsningar ersätter andningen.

 

Vad ska jag tänka på när jag ger HLR?

  • Var snabb – ju snabbare HLR sätts in, desto större är chanserna att den drabbade personen överlever.

  • Se till att hålla en jämn takt på 100-120 tryck per minut när du gör bröstkompressioner.

  • Om du inte kan göra inblåsningar ska du ändå göra bröstkompressioner eftersom det är bättre än ingenting.

  • Om det finns en hjärtstartare nära kan du använda denna. De flesta hjärtstartare är halvautomatiska och guidar dig för att du ska veta hur du ska göra. Nedan kan du se en film där vår utbildare visar hur du använder hjärtstartare.

​​

hjärtstartarfilm
bottom of page