top of page

Vibrationer

Denna utbildning är för dig som arbetar inom bygg, anläggning eller industri där det förekommer risk för vibrationer. Vi går igenom vilka risker och åtgärder det finns vid exponering för vibrationer och vilka lagar och regler som gäller.

Vibrationer går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Vibrationer hos Bothniagruppen

Lär dig mer om belastningsergonomi, vilka risker som finns vid exponering av vibrationer och vilka åtgärder du kan vidta för att minska risken för skador.

Kontakta oss om du har fler frågor om Vibrationer

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page