top of page

Trycksatta anordningar

Är du anläggningsägare eller jobbar med trycksatta anordningar behöver du vara uppdaterad med de föreskrifter som gäller. Här får du lära dig om säkerhet, dokumentation, kontroller och annat du behöver veta för att arbeta på ett säkert sätt.

Trycksatta anordningar går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Trycksatta anordningar hos Bothniagruppen

Sedan 1 december 2017 gäller föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Är du anläggningsägare eller jobbar med trycksatta anordningar behöver du vara uppdaterad med de föreskrifter som gäller. Här får du lära dig om säkerhet, dokumentation, kontroller och annat du behöver veta för att arbeta på ett säkert sätt.

Målgrupp

Du som är anläggningsägare eller du som jobbar med trycksatta anordningar som till exempel pannor, kokkärl, cisterner eller rörledningar. Eller du som på annat sätt berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Kursen innehåller bland annat:

  • Regler för trycksatta anordningar.

  • Villkor för trycksättning.

  • Dagliga rutiner, säkert arbete.

  • Reparation och ombyggnad.

  • Ansvar för anläggningsägare.

  • Livslängdsjournal.

  • Riskbedömning och riskinventering.

  • Uppföljning och åtgärder.

Kontakta oss om du har fler frågor om Trycksatta anordningar

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page