top of page

Traversutbildning

Med en traversutbildning kan du förebygga skador och olycksfall på din arbetsplats. I vår utbildning lär du dig att på ett säkert sätt hantera tungt gods.

Traversutbildning går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Traversutbildning hos Bothniagruppen

Lär dig att hantera en lyftanordning/travers på ett säkert sätt. Det är dokumenterat att många olyckor med just traverser beror på brist på kunskap. När du går denna utbildning kan du undvika framtida olyckor genom att lära dig att arbeta förebyggande.

Vi går bland annat igenom vilka lagar och föreskrifter som gäller, vad arbetsgivaren respektive arbetstagaren har för skyldigheter, hur du hanterar en travers på ett säkert sätt och mycket mer.

Målgrupp

Denna utbildning är för dig som hanterar traverskran, pelarlift eller telfer i ditt arbete – oavsett last. Kursen är även lämplig för arbetsledare och skyddsombud.

Kontakta oss om du har fler frågor om Traversutbildning

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page