top of page

Särskild ställning

Denna utbildning ger dig behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9 meter.

Särskild ställning går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Särskild ställning hos Bothniagruppen

Från och med 1 juli 2006 finns ett krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta krav finns för att minska antalet olyckor och öka medvetenheten om vad du bör tänka på när du arbetar med ställningar.

Denna kunskap är inte bara för dig som monterar ställning utan även du som arbetar på ställning, arbetsledare och andra på byggarbetsplatsen bör känna till säkerhetskraven.

Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på särskild utbildning om ställningar enligt föreskrifterna AFS 2013:4 ”Ställningar”.

 

Målgrupp

Du som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar över 9 meter. Men också du som arbetar på ställning, är arbetsledare eller av annan anledning bör känna till säkerhetskraven.

Kontakta oss om du har fler frågor om Särskild ställning

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page