top of page

Motorsågsutbildningar

Motorsågskörkort finns i flera nivåer – allt beror på vad du ska använda motorsågen till. Vi erbjuder kurser för alla nivåer, välj själv vilken eller vilka du vill gå.

Det är krav på att du som använder motorsåg i ditt yrkesarbete ska ha motorsågskörkort. Läs mer om de olika nivåerna längre ner på den här sidan.

Boka din motorsågsutbildning nu!

Motorsågsutbildning går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Motorsågsutbildningar hos Bothniagruppen

Låt oss gå igenom nivåerna för att se vilken du behöver. Kom ihåg att nivå A (och ofta B) är grunden för alla resterande nivåer.

Nivå A – motorsågning

Denna nivå är för dig som behöver kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid enklare arbeten. Du kanske behöver kapa ved eller såga i rent trä i samband med byggarbeten. Notera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn kommer i nästa nivå. För dig som är nybörjare eller jobbar i byggbranschen och behöver hantera motorsåg.

Nivå B ­– trädfällning grund

Denna nivå ger dig de kunskaper du behöver för att säkert använda din motorsåg vid normalt skogsarbete med trädfällning, kvistning och kapning. Du får även lära dig hur du ska hantera fastställda träd. För att läsa denna nivå behöver du först läsa nivå A.

Nivå AB – motorsågning + trädfällning grund

Här har vi bakat ihop nivå A och B för dig som vet med dig att du behöver båda på en gång.

Nivå C – trädfällning avancerad

I nivå C lär du dig att använda motorsåg och fällningshjälpmedel vid svårare och mer riskfyllda arbeten. Vi fokuserar på fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastställda träd och även tillvaratagande av vindfällda träd. Denna nivå är för dig som är skogsarbetare, linjearbetare eller som på annat sätt jobbar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd i ditt arbete. För att läsa denna nivå behöver du först läsa nivå A och B.

Nivå D – linjearbete

I denna nivå får du arbetstekniska specialkunskaper som du behöver för att säkert använda motorsåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel när du röjer av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Denna nivå är för dig som jobbar som skogsarbetare, linjearbetare eller på annat sätt jobbar med tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar. För att läsa denna nivå behöver du först läsa nivå A, B och C eller S.

Nivå E – skylift

Nivå E vänder sig till dig som behöver arbetstekniska specialkunskaper för att säkert använda motorsåg och handsåg när du beskärträd och demonterar träd sektionsvis från en mobil eller stationär arbetsplattform. Denna nivå är för skogsarbetare eller dig som på annat sätt jobbar med trädbeskärning eller träddemontering från arbetsplattform. För att läsa denna nivå behöver du först läsa nivå A och B.

Nivå F – räddningstjänst

I nivå F får du de arbetstekniska specialkunskaper du behöver för att använda motorsåg säkert när du utför vanliga arbeten inom räddningstjänst. Vi fokuserar bland annat på såga i byggnad med hårdmetallkedja eller räddningskap, kapa/röja stammar i spänning och även dokumentation av skadeplats. Denna nivå vänder sig i första hand till dig som utför motorsågsarbeten inom räddningstjänsten. För att läsa denna nivå behöver du först lästa nivå A och B.

Nivå I – industri

I denna nivå får du kunskap och färdighet för att använda motorsåg och andra alternativa handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn, till exempel i transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin. Denna nivå är för dig som jobbar inom sågverks-, massa- eller pappersindustrin och som är i behov av denna kunskap. För att läsa denna nivå behöver du först läsa nivå A.

Nivå S – skadade träd

Denna nivå är till för att ge dig de färdigheter du behöver för att använda motorsåg och olika hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd. Vi fokuserar bland annat på nedtagning av svårt fastställda eller fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänn och tillvaratagande av vindfällda träd. Denna nivå är för dig som jobbar som skogsarbetare, linjearbetare eller på annat sätt jobbar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd. För att läsa denna nivå behöver du först läsa nivå A och B.

Nivå V – väghållning

I denna nivå får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att använda motorsåg och alternativa handredskap i akuta situationer för att säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken. Denna nivå är för dig som jobbar som väghållare eller på annat sätt är ansvarig för att vägar ska vara framkomliga. För att läsa denna nivå behöver du först läsa nivå A. Observera också att denna nivå är en grundutbildning. Om du ska jobba med mer avancerad trädfällning, till exempel träd som sitter i spänn, behöver du läsa in flera nivåer ­– oftast AB + C eller AB + S.

Kontakta oss om du har fler frågor om våra motorsågsutbildningar

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page