top of page

Miljö enligt ISO

ISO 14001 är en internationell standard för systematiskt miljöarbete. Den har skapats med syfte att minska negativ miljöpåverkan och istället öka positiv påverkan.

I den här kursen får du lära dig mer om ISO 14001 och hur ni kan implementera den i ert miljöarbete.

Miljö enligt ISO går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Miljö enligt ISO hos Bothniagruppen

Om ni får en certifiering enligt ISO 14001 kan ni visa både internt och externt att er organisation arbetar aktivt med att förbättra sitt miljöarbete. Detta ger, förutom en bättre miljö, även ett starkare varumärke.

Kontakta oss om du har fler frågor om Miljö enligt ISO

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page