top of page

Teamledare/gruppledare/arbetsledare

Ledarskap är att hjälpa andra att nå sina och organisationens mål och att genom det växa som medarbetare och som individer. Att leda utan att ha chefsmandat innebär en särskild utmaning. Ledaren behöver färdigheter och verktyg för att få med sig gruppen och medarbetarna. Ledarens förmåga att svetsa samman teamet och bygga relationer har stor betydelse för gruppens utveckling och för att effektivisera arbetet och nå de mål som är satta.

Detta är en utbildning för dig som arbetar som teamledare, gruppledare eller arbetsledare och som vill ha rätt verktyg för att leda din grupp.

Teamledare/gruppledare/arbetsledare går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Teamledare/gruppledare/arbetsledare hos Bothniagruppen

I den här utbildningen får du olika perspektiv på ledarskap. Du får möjlighet att reflektera över kontext för ledarskap och vikten av att förstå kontexten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till teamledare, samordnare, projektledare, biträdande chefer och andra som i sin roll har ledaruppdrag utan att ha formellt chefsmandat

Utbildningen innehåller bland annat

  • Chef och ledare. Position eller relation – vad ger ledaren mandat?

  • Perspektiv på ledarskap. Uppgifts eller relationsorienterat ledarskap? Kommunikativt ledarskap? Vad fungerar bäst? Funktionella teorier i ledarskap för att finna ett situationsanpassat och välfungerande ledarskap i arbetsgruppen.

  • Förändringsledning. Att leda i förändring och hur förstå medarbetares reaktioner på förändringsprocesser. Teori och verktyg för att leda och planera i förändring.

  • Att leda på distans. Nya tider kräver nya ledarskapsmetoder, vårt samhälle har förändrats.

  • Kommunikation och kommunikationsstilar. Vad bidrar till och underlättar god kommunikation i grupper och på arbetsplatser. Har min kommunikationsstil som arbetsledare/ teamledare betydelse för hur gruppen fungerar och utvecklas? Relationsorienterad kommunikation.

  • Konflikthantering. Teori och verktyg för att förstå, hantera och komma vidare i konflikter i arbetsgruppen och i teamet. Intressebaserad konflikthantering.

  • Feedback. Återkoppling i arbetslaget utifrån jag-budskapet. Teori, metod och verktyg för att ge och ta emot feedback. 

Kontakta oss om du har fler frågor om Teamledare/gruppledare/arbetsledare

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page