top of page

Intern revision (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

Internrevisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är tredjepartscertifierade mot ett eller flera ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.

Intern revision går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Intern revision hos Bothniagruppen

Syftet med denna kurs är att du ska få kunskap och färdigheter om hur du planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses ett infört arbetssätt som utgår från samtliga eller någon av standarderna ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001).

Målgrupp

Du som ska utföra interna revisioner och du som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner.

Kursen innehåller bland annat

  • Grundläggande utbildning om vad miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt ledningssystem är och innebär

  • Genomgång av delar av standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001

  • evisionsteknik

  • Formulering av avvikelser

  • Dessutom gruppövningar och diskussioner.

Kontakta oss om du har fler frågor om Intern revision

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page