top of page

Heta arbeten

Om du arbetar med brandfarliga arbeten behöver du ha giltigt tillstånd. Det betyder att du som är brandskyddsansvarig, brandvakt eller du som utför brandfarliga arbeten behöver vara utbildad och ha certifikat.

Du behöver förnya ditt certifikat var femte år.

Här kan du läsa mer om kursen Heta arbeten och hur du bokar en plats.

Heta arbeten går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Heta arbeten hos Bothniagruppen

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att du som är brandskyddsansvarig, brandvakt eller utför brandfarliga heta arbeten är utbildad och har ett certifikat.

Alltså ska alla inblandade gå utbildningen Heta arbete för att få denna behörighet.

Vad är Heta arbeten?

Heta arbeten är en utbildning där vi fokuserar på att förebygga och hantera risker som är relaterade till arbete som involverar öppen låga eller värme. Vanliga arbetstyper är svetsning, skärning, lödning, brandbekämpning och takläggning.

 

Inriktningen på kursen är att öka medvetenheten om säkerhetsaspekterna och de föreskrifter som är kopplade till heta arbeten.

Målgrupp

Du som arbetar med brandfarliga arbeten.

Kursen Heta arbeten innehåller bland annat:

  • Definitioner

  • Fast och tillfällig arbetsplats

  • Tillståndsansvarig

  • Förbudsområde

  • Brandfarliga varor

  • Entreprenadregler

  • Läggning av tätskikt

  • Praktisk övning

Vanliga frågor och svar om Heta arbeten

 

Hur ofta måste jag gå kursen Heta arbeten?

Du som gått kursen Heta arbeten och fortsätter att arbeta med brandfarliga arbeten behöver förnya ditt certifikat vart femte år.

Vad är syftet med kursen Heta arbeten?

Syftet är att öka medvetenheten om säkerhetsrisker och åtgärder i samband med arbete som innebär öppen låga eller värme. Det främsta målet är att förebygga bränder och säkerställa att arbetet utförs säkert

 

Kontakta oss om du har fler frågor om Heta arbeten

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page