top of page

Härdplast och allergiframkallande kemiska produkter

I denna utbildning får du kunskap om lagar och regler för hantering av härdplast. Du kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster, härdplastkomponenter och vilka medicinska risker som finns när du arbetar med härdplast.

Härdplast och allergiframkallande kemiska produkter 
går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Härdplast och allergiframkallande kemiska produkter hos Bothniagruppen

Arbeta säkert och lagenligt med härdplast och allergiframkallande kemiska produkter. I denna utbildning får du kunskap om lagar och regler för hantering av härdplast. Du kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster, härdplastkomponenter och vilka medicinska risker som finns när du arbetar med härdplast.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att du ska få kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:18. Du ska även få ökad kännedom om de risker som kan förekomma när du arbetar med allergiframkallande kemiska produkter och hur du kan förebygga dessa risker. AFS 2015:18 är straffsanktioner.

Kursen innehåller bland annat:

  • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning

  • Härdplaster och allergiframkallande substanser

  • Genomgång av AFS 2014:43, 37 paragraf a-g

  • Riskbedömning vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter

  • Klassificering och märkning

  • Toxikologi och kemiska hälsorisker

  • Skyddsåtgärder

 

Kontakta oss om du har fler frågor om Härdplast och allergiframkallande kemiska produkter

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page