top of page

Hållbart ledarskap

Bli en bättre ledare, med en kurs i hållbart ledarskap. Hjälp dina medarbetare att må bättre, trivas, prestera mer och stanna längre.

Den psykosociala arbetsmiljön präglas till stor del av dig som ledare och ditt ledarskap. Kursen Hållbart ledarskap är för dig som vill skapa en arbetsmiljö där både du och dina medarbetare trivs. Där ni utvecklas och blir bra ambassadörer organisationen ni jobbar i. När arbetsmiljön är god väljer fler att stanna kvar. I kursen får du även chans att träffa ledare från andra organisationer. Passa på att dela erfarenheter och insikter med varandra.

Hållbart ledarskap går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger

Hållbart ledarskap hos Bothniagruppen

Ett hållbart ledarskap är en konkurrensfördel för ditt, där ett gott ledarskap ger företaget gott rykte och gör att ni attraherar både nya medarbetare, och får behålla era befintliga.

Målgrupp

Du som är ledare som vill utveckla ditt ledarskap.

Kursen innehåller bland annat:

 • Ledarens roll och förväntningar på en hälsofrämjande ledare.

 • Arbetsmiljölagens krav på den psykosociala arbetsmiljön och därmed ledarskapet.

 • Employer Branding (arbetsgivarvarumärke).

 • Personligt varumärke som ledare.

 • Självledarskap och självkännedom.

 • Olika ledarstilar.

 • Kommunikation och feedback.

 • Olika beteendestilar.

 • Situations- och individanpassat ledarskap.

 • Coachande ledarskap.

 • Medarbetarskap.

 • Uppförandekoder/spelregler.

 • Medarbetar-/utvecklingssamtal.

 • Olika verktyg för ledarrollen (bl a. FIRO, DISC, Johari fönster, KBT, utvecklingsfönstret).

 • Konflikthantering.

 • Praktiska tips och erfarenheter.

Kursens längd

Kursen pågår i två dagar.

Kontakta oss om du har fler frågor om Hållbart ledarskap

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page