top of page

Feedback och kritik

Lär dig att hantera effektiva kommunikationsverktyg. Feedback är en gåva om du ger den på rätt sätt – hela tanken är att både givaren och mottagarens självkänsla ska öka. Att ge kritik kan kännas svårt, men är viktigt. Viktigast är också att du framför kritik på rätt sätt.

Feedback och kritik går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Feedback och kritik hos Bothniagruppen

I denna utbildning får du lära dig att minimera oönskade beteenden och skapa förutsättningar för beteenden som istället skapar flyt mellan människor.

Målet med utbildningen är att du ska få en förståelse för samarbetets komplexitet och bakomliggande faktorer. Du ska också lära dig att planera och genomföra konflikthanterande samtal. Vidare kommer du att lära dig mer om vilken betydelse din självbild har för effektiv kommunikation och vad det finns för olika typer av kommunikationsstrukturer.

Du kommer också att lära dig skillnaden mellan feedback och kritik och få förståelse för olika typer av konflikter.

Målgrupp

Chefer och ledare på olika nivåer.

Kursen innehåller bland annat

  • Självbildsteori

  • Samarbetets komplexitet

  • Kommunikationsteorins grunder

  • Feedback vs kritik

  • Struktur för utvecklande feedback

  • Feedbackregler

  • Feedbacktrappan

  • Feedbackträning

  • Konflikthanteringsteori

Kontakta oss om du har fler frågor om Feedback och kritik

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page