top of page

Fallskydd

Att arbeta på höga höjder innebär ofta stora risker för ohälsa och/eller olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen, därför är denna utbildning viktigt. Syftet är att öka medvetenheten hos dig som deltar. Med hjälp av utbildningen kan du säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Fallskyddsutbildning går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Fallskydd hos Bothniagruppen
 

En utbildning för dig som arbetar på högre höjder och vill lära dig mer om vilka lagar som finns, ergonomi och kontroll. Syftet är att du som deltar ska få ökad medvetenhet om de risker som finns med arbete på hög höjd och kunna förebygga olyckor.

 

Målgrupp

Du som arbetar på högre höjder, är arbetsledare, chef eller har arbetsmiljöansvar.

Kursen innehåller bland annat:

  • Lagar, föreskrifter och förordningar

  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

  • Fallskyddssystem

  • Förankring

  • Ergonomi

  • Skötsel

  • Kontroll

  • Daglig tillsyn

  • Praktiska övningar

Kontakta oss om du har fler frågor om Fallskyddsutbildning

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page