top of page

Det svåra samtalet

Med hjälp av denna kurs kan du förbereda dig inför dels medarbetarsamtal, men också inför andra svåra samtal du ibland behöver ha med din personal. Vi ger dig användbara verktyg för kommunikation som hjälper dig att öppna upp för givande och konstruktiva samtal.

Det svåra samtalet går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Det svåra samtalet hos Bothniagruppen

Med hjälp av denna kurs kan du förbereda dig inför dels medarbetarsamtal, men också inför andra svåra samtal du ibland behöver ha med din personal. Vi ger dig användbara verktyg för kommunikation som hjälper dig att öppna upp för givande och konstruktiva samtal.

 

När du går utbildningen Det svåra samtalet får du lära dig praktisk samtalsmetodik. Kursen fokus ligger på både medarbetarsamtal och på svåra samtal som du som ledare ibland måste hålla med din personal.

 

Målgrupp

Du som arbetar som ledare eller chef och vill ha verktyg inför medarbetarsamtal och svåra samtal med dina medarbetare.

Kursen innehåller bland annat

  • Samtalsmetodik i praktisk tillämpning

  • Kommunikationsverktyg

  • Att utvärdera prestation och kompetens

  • Medarbetarsamtalet – så genomför du det

  • Svåra samtal – genomför utan oro och stress

  • Praktiska exempel och lösningar på svåra samtal


Kontakta oss om du har fler frågor om Det svåra samtalet

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page