top of page

Chef- och ledarskapsprogram

Välkommen till ett chefs- och ledarskapsprogram som är byggt för att ge dig som är chef eller ledare en ökad trygghet i ditt ledarskap. Du får en ökad förståelse för andra människor och om du är ny i ditt ledarskap får du med dig en stor verktygslåda med allt du behöver för att starta ditt personliga ledarskap.

Detta program passar både dig som redan är ledare och du som vill satsa på en ledarskapskarriär i framtiden. Programmet går under fem dagar. Här kan du läsa mer om programmet.

Chefs och ledarskapsprogrammet går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Chefs- och ledarskapsprogram hos Bothniagruppen

Vi kommer under programmet att fokusera på följande områden:

 • Det personliga ledarskapet

 • Leda sig själv och andra

 • Kommunikation

 • Gruppdynamik

 • Konflikthantering

 • Feedback som verktyg

 • Att leda i förändring

Målgrupp

Programmet passar dig som är ny som ledare, dig som jobbat som ledare i flera år men vill fylla på din verktygslåda och även presumtiva ledare.

Kursen innehåller bland annat

 • Kontext för ledarskap – hur ser ledaruppdraget ut för mig; krav och förväntningar – från mig själv och kollegor, medarbetare och organisation.

 • Leda sig själv för att leda andra – skillnaden mellan att vara chef och ledare, innebörden av att vara ledare, ledarstilar, attityder, motivationsteorier i praktiken.

 • Ledaregenskaper och ledarfunktioner – beteendestil i ledarskap, förenklad screening för att skatta ledarstil, ledarfunktioner, leda genom andra.

 • Verktyg för ledarskap – coachande förhållningssätt, återkoppling/feedback – ge och ta kritik.

 • Samtalets möjligheter – att leda, delta i och genomföra olika samtal – avlastande, problemlösande och avslutande samtal.

 • Kommunikation – vad är kommunikation, olika former av kommunikation, kommunikation i grupper, kommunikationsstil hos ledaren.

 • Det kommunikativa ledarskapet -teorier och slutsatser från Mittuniversitetets forskningsprojekt kring kommunikativt ledarskap.

 • Gruppers utveckling och mognad – grupper, sammansättning och utveckling, situationsanpassat ledarskap och effektiva team.

 • Konflikthantering i arbetslivet – ledarens roll, konflikthanteringsstilar, teori och praktik.

 • Feedback som verktyg för ledarskap – det kraftfulla jag-budskapet, Förändringskuben.

 • Leda i förändring. Struktur för förändringsarbete. Teorin kring förändringens fyra psykologiska rum.

Kontakta oss om du har fler frågor om Chefs- och ledarskapsprogrammet

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page