top of page

Projektledning bygg

Projektledare inom bygg, eller byggprojektledning som det också kallas. Med denna kurs får du lära dig mer om att planera, leda och avsluta en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform. Du lär dig att få förståelse för hela projektförloppet och får projektmodeller som du kan använda som stöd och verktyg.

Passar dig som redan arbetar som projektledare, som vill bli projektledare eller som är nyfiken på rollen.

Byggprojektledning går att få som:

 • Utbildning på plats hos dig

 • Öppen utbildning i klassrum

 • Online-utbildning

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Byggprojektledning hos Bothniagruppen
 

Som byggprojektledare är du med i byggprojektet från början till slut. Du ser till att allting rullar på och håller kontakt med inblandade parter.
 

Målet med kursen Projektledare bygg

I denna kurs får du tekniker och metoder som hjälper dig att planera, leda och avsluta ett byggprojekt. Du får även djupare förståelse för projektförloppet och får lära dig att använda olika projektmodeller som stöd och verktyg.

Vi går igenom verktyg och modeller för bland annat målformulering, resurs, tidsuppskattning och riskanalyser. Relaterat till ledarskap och självinsikt tar vi oss igenom projektkonceptet från start till mål där du lär dig vad som ska göras i respektive projektfas.

Målgrupp

 

Kursen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare, men även till andra som arbetar i eller med projekt.

Kursen innehåller bland annat

 • Projektarbete – definition, faser, beslutspunkter och milstolpar

 • Grundläggande ledarskap

 • Gruppdynamik - FIRO

 • Kommunikation, motivation och konflikthantering

 • Bedömning av projekt – affärsmässighet, tid och resursåtgång

 • Att säga nej till projekt

 • Relevanta och mätbara mål

 • Projektorganisationen – roller och ansvar

 • Gantt-schema, WBS, POP och SWOT: arbetsmetoder

 • Riskanalys och riskhantering

 • Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut

Vanliga frågor och svar om byggprojektledning

 

Hur mycket tjänar en projektledare inom bygg?

Vad en byggprojektledare tjänar varierar och beror på faktorer som erfarenhet, geografisk plats och kompetens. En snittlön ligger på ungefär 40 000 kronor i månaden, men som sagt, det varierar.

 

Vad är en byggprojektledare?

En byggprojektledare är en person som ansvarar för ett byggprojekt och de ansvarsområden som finns inom projektet. Du ska se till att allting rullar på som det ska och fungerar som en spindel i nätet i kontakt med alla inblandade.

Vad är ett byggprojekt?

Ett byggprojekt handlar ofta om att bygga nytt men kan också handla om att renovera något som redan finns. Det kan handla om hus och byggnader men också om att anlägga till exempel vägar, tunnlar, järnvägar eller broar.

Hur jobbar man som projektledare?

Som projektledare planerar, leder, styr och samordnar du projektets uppdrag och arbetsuppgifter. Du ska se till att ni tillsammans når de mål som finns uppsatta för projektet.

Hur kan jag utbilda mig till byggprojektledare?

En bra början är att gå en kurs i Byggprojektledning hos Bothniagruppen.

Kontakta oss om du har fler frågor om Byggprojektledning

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page