top of page

Buller

Denna utbildning är för dig som arbetar inom bygg, anläggning eller industri där det förekommer risk för buller. Vi går igenom vilka risker och åtgärder det finns vid bullerexponering och vilka lagar och regler som gäller.

Buller går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Buller hos Bothniagruppen

Lär dig mer om belastningsergonomi, vilka risker som finns vid exponering av buller och vilka åtgärder du kan vidta för att minska risken för skador.

 

Kontakta oss om du har fler frågor om Buller

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page