top of page

Brandskyddsansvarig/kontrollant

Att vara brandskyddsansvarig innebär att du har god kunskap och förståelse för det ansvar företagare har vad gäller systematiskt brandskyddsarbete, utrymning och brandorganisation.

Brandskyddsansvarig/kontrollant går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Brandskyddsansvarig/kontrollant hos Bothniagruppen
 

När du går utbildningen för brandskyddsansvarig/kontrollant får du lära dig hur du gör för att uppfylla de lagkrav som finns och hur du bidrar till en säker arbetsmiljö.

Kursinnehåll

I kursen får du bland annat lära dig:

  • Vilka konsekvenser har brand.

  • Vilka lagar och myndighetskrav finns.

  • Byggtekniskt brandskydd.

  • Brandlarm och utrymningssäkerhet

  • Systematiskt brandskyddsarbete.

  • Olika släckutrustning.

  • Handlingsplan och rutiner.

  • Och mycket mer.

Målgrupp

Du som utsetts till brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Kontakta oss om du har fler frågor om Brandskyddsansvarig/kontrollant

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page