top of page

Brandskydd grundutbildning

När du och dina medarbetare har koll på grundläggande brandskydd kan ni agera snabbt för att förebygga bränder. I denna utbildning får ni kunskap om grundläggande brandskydd och får även öva praktiskt på att använda brandsläckare.

Brandskydd grundutbildning går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Brandskydd grundutbildning hos Bothniagruppen
 

I denna utbildning får du en teoretisk del och en praktisk del där vi har släckövning med brandsläckare. Om du och dina kollegor redan har den teoretiska kunskapen kan ni boka enbart släckövningen.

Kursinnehåll

I kursen får du bland annat lära dig:

  • Vilka som är de vanligaste brandriskerna och hur vi kan jobba för att förebygga dessa.

  • Att förstå hur man bedriver systematiskt brandskyddsarbete och hur det individuella ansvaret ser ut.

  • Att få förståelse för det tidiga branförloppet och vilka risker som finns med rök och brandgas. Detta i relation till utrymningstiden och släckmöjligheter.

  • Hur du ska agera vid brand.

  • Hur du släcker en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.

Vi anpassar alltid utbildningen efter ditt företags behov och förutsättningar.

Målgrupp

Denna utbildning passar alla.

Kontakta oss om du har fler frågor om Brandskydd grundutbildning

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page