top of page

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten är utbildningen för dig som jobbar med moment där det finns riska att brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser. Du kanske jobbar med till exempel svetsning eller lödning.

 

För att få tillstånd att utföra arbetet behöver du genomgå utbildningen Brandfarliga arbeten.

Brandfarliga arbeten går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Brandfarliga arbeten hos Bothniagruppen
 

När du gått utbildningen Brandfarliga arbeten har du lärt dig vad du behöver veta för att kunna vidta nödvändiga åtgärder i ditt arbete. Du kommer även att ha en större förståelse för vilka risker som finns på din arbetsplats.

 

Målgrupp

Du som jobbar med till exempel svetsning, lödning, tak, skärning eller andra brandfarliga arbeten. Även du som är brandvakt eller ger tillstånd för brandfarliga arbeten bör gå kursen.

Kontakta oss om du har fler frågor om Brandfarliga arbeten

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page