top of page

Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska den som har tillstånd för hantering eller förvaring av brandfarliga och explosiva varor ha en utsedd föreståndare för verksamheten.

Här kan du läsa mer om vår utbildning för Föreståndare brandfarlig vara.

Föreståndare brandfarlig vara går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Föreståndare brandfarlig vara hos Bothniagruppen

Denna utbildning behandlar rollen som föreståndare och du får lära dig mer om dina uppgifter vad gäller förvaring och hantering av brandfarlig vara. Målet är att du ska bli mer riskmedveten. Du ska även kunna informera övrig personal om vilka regler och rutiner som gäller för brandfarliga varor. I utbildningen får du också en genomgång av din roll i det systematiska brandskyddsarbetet.

Målgrupp

Du som blivit tilldelad rollen som föreståndare eller du som av andra anledningar kan ha behov av att ha denna kunskap.

 

Kursen innehåller bland annat:

  • Lagar och regler

  • Brandfarliga varors egenskaper

  • Tillsyn

  • Riskutredning

  • Föreståndarens uppgifter

  • Atex

  • Kontrollrutiner

  • Systematiskt brandskyddsarbete

Kontakta oss om du har fler frågor om Föreståndare brandfarlig vara

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page