top of page

BAS-P och BAS-U

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en BAS-P och en BAS-U. BAS-P är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering medan BAS-U är detsamma för utförande.

I den här kursen får du lära dig mer om vilket ansvar som ligger hos beställare, byggherre, BAS-P och BAS-U.

BAS-P/U går att få som: 

 • Online-utbildning

 • Utbildning på plats hos dig

 • Öppen utbildning i klassrum

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

BAS-P och BAS-U hos Bothniagruppen

Det ska alltid finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och för utförande vid ett bygg- och anläggningsarbete. Rollerna utses av byggherren och för att få rollen ska du kunna styrka både utbildning och erfarenhet.

Syftet med denna kurs är att du ska få kunskap om arbetsmiljöansvar och ansvarsfördelningen. Du får lära dig mer om hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas hela vägen från planering och projektering till utförande. När du genomfört utbildningen har du de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

Målgrupp

Du som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U eller du som i annan yrkesroll behöver kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats går till. Du kan jobba som till exempel chef, arbetsledare, skyddsombud, byggherre eller beställare.

Kursen BAS-P/U innehåller bland annat:

 • Grundläggande arbetsmiljökunskaper.

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

 • Arbetsplatsens utformning.

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande.

 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.

 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.

 • Byggherre- och projekteringsansvar.

 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

 

Vanliga frågor och svar om BAS-P/U

Vad gör en byggarbetsmiljösamordnare?

BAS-P och BAS-U är personer som utnämns av byggherren och som ansvarar för att arbetsmiljön är säker och samordnad vid ett byggprojekt. I ansvaret ingår att minimera skaderisken och skapa förutsättningar för att samtliga arbetsgrupper ska kunna arbeta säkert.

För att göra ett bra jobb som BAS-P och BAS-U behöver du vara väl insatt i de projekt du jobbar på och förstå dig på arbetssituationen och eventuella risker. Du behöver även ha insyn i vilka lagar och regler som gäller.

Vad är skillnaden mellan BAS-P och BAS-U?

BAS-P är byggarbetsmiljösamordnare i den planerande fasen. Denna person schemalägger, planerar och styr projektet tillsammans med projektledare.

 

BAS-U är byggarbetsmiljösamordnare under byggfasen. Här handlar jobbet om tillsyn och analys. Denna person ska se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och går enligt plan.

Om du vill ha en minnesregel kan du tänka att P står för planering och U för utförande.

 

Hur länge är mitt Bas-P/U certifikat giltigt?

När du fått ett giltigt certifikat löper det aldrig ut, men för att hålla dig ajour med lagar, regler och bestämmelser är det rekommenderat att uppdatera dina kunskaper vart femte år.

Kontakta oss om du har fler frågor om BAS-P och BAS-U

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page