top of page

BAM – Bättre arbetsmiljö

Här är kursen som ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Utbildningen är lämplig för till exempel chefer, skyddsombud och andra som behöver ha kunskap i att hantera arbetsmiljöfrågor.

BAM går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

BAM hos Bothniagruppen

BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som ger dig kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är. Du får även lära dig vad ett skyddsombudsstopp är, hur du söker efter lagar och regelverk, och hur stress kan påverka din hälsa.

Målgrupp

Du som är chef på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvarig, byggarbetsmiljösamordnare eller på annat sätt behöver kunskap i arbetsmiljö.

Kursen innehåller bland annat

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.

  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.

  • Chefens och skyddsombudets roller.

  • Riskanalys och handlingsplan.

  • Riskinventering.

  • Samordningsansvar.

  • Hälsofrämjande arbete.

  • Ergonomi.

  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Kontakta oss om du har fler frågor om BAM

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page