top of page

Asbest

Du som jobbar med asbest eller asbesthaltigt material ska ha genomgått en asbestutbildning. Vår utbildning Asbest riktar sig till dig som behöver lära dig mer om hur asbestsanering går till.

I utbildningen får du veta vilka regler och föreskrifter som gäller, vad asbest har för hälsoeffekter, vilka skyddsåtgärder man behöver vidta och mycket mer.

Asbestutbildningen går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Asbestsanering Allmän utbildning

En grundutbildning för både blivande asbestsanerare och andra kring arbetet.

 

Kursen passar dig som:

Ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Kursen innehåller bland annat:

 • Känna till gällande föreskrifter

 • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas

 • Insikt om hälsorisker med asbest

 • Kunskap om olika arbetsmetoder

 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning

 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder

 • Nödfallsåtgärder

 • Medicinska kontroller

Kursens syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder.

Boka

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Särskild utbildning med anpassad längd

Asbestsaneringsutbildning för rivning av asbesthaltiga material utan krav på luftsluss. 2 dagar.

Arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet – särskild utbildning med anpassad längd

Kursen passar dig som

Ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.

Kursen innehåller bland annat

 • Gällande föreskrifter

 • Vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas

 • Insikt om hälsorisker med asbest

 • Skyddsåtgärder

 • Nödfallsåtgärder

 • Kunskap om olika arbetsmetoder

 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning

 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering

 • Medicinska kontroller

 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Kursens syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Förnyelse vart 5:e år.

Boka

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Särskild utbildning

Asbest särskild utbildning för arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

Kursen passar dig som

Ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

Kursen innehåller bland annat

 • Gällande föreskrifter

 • Vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas

 • Insikt om hälsorisker med asbest

 • Skyddsåtgärder

 • Nödfallsåtgärder

 • Kunskap om olika arbetsmetoder

 • Kontrollåtgärder

 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning

 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering

 • Medicinska kontroller

 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Kursens syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Förnyelse vart 5:e år.

Boka

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Asbestutbildning hos Bothniagruppen
 

Målet med utbildningen är att du ska veta hur du arbetar säkert med asbestmaterial utan att utsätta dig för risker. För detta behöver du ha koll på vilken skyddsutrustning som krävs men också annan information om hur asbest kan påverka din hälsa.

 

Målgrupp

Du som på något sätt arbetar med eller hanterar asbesthaltigt material.

Kontakta oss om du har fler frågor om vår utbildning i asbest

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

utbildningsvecka
bottom of page