top of page

Arbetsmiljö för chefer

Är du chef? Vill du lära dig mer om arbetsmiljö och hur du ska leva upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen? Då är detta en utbildning för dig.

Arbetsmiljö för chefer går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Arbetsmiljö för chefer hos Bothniagruppen

I utbildningen Arbetsmiljö för chefer går vi igenom vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter. Vi tittar även närmare på hur viktig en trygg och säker arbetsmiljö är för att uppnå bättre resultat.

 

Enligt Arbetsmiljöverkets krav ska alla företag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av denna kurs kan du uppfylla kraven.

 

Målgrupp

Du som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller på annat vid bör ha kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Kursen innehåller bland annat

  • Ansvar

  • Vilken roll har chefen och vilken har skyddsombudet

  • SAM

  • BAM

  • Översikt av arbetsmiljölagen

  • Dokumentation

  • Social och psykosocial arbetsmiljö

Kontakta oss om du har fler frågor om Arbetsmiljö för chefer

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page