top of page

APV – Arbete på väg

Arbete på väg, eller APV som vi brukar förkorta det, är utbildningar för dig som arbetar på eller vid väg. Hos Bothniagruppen kan du välja om du vill gå utbildningen på plats inför en utbildare eller om du vill läsa utbildningen online.

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 motsvarar det som förr kallades Arbete på väg 1 & 2.

Här kan du läsa mer om Arbete på väg och om hur du bokar.

APV går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Arbete på väg hos Bothniagruppen

För att få arbeta på trafikverkets och kommunens vägar krävs utbildning enligt IFS och TRVK.

Arbete på väg, eller APV som vi brukar förkorta det, är utbildningar för dig som arbetar på eller vid väg. Hos Bothniagruppen kan du välja om du vill gå utbildningen på plats inför en utbildare eller om du vill läsa vår webbutbildning. 

 

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 motsvarar det som förr kallades Arbete på väg 1 & 2.

Att arbeta på eller vid väg, som vägarbetare eller chaufför, är ett viktigt jobb som kan vara farligt.

 

Det finns några riskfaktorer som ligger bakom många olyckor:

 • Ouppmärksamhet

 • Höga hastigheter

 • Bilbältesslarv

 • Påverkan av droger eller alkohol

 • För lite sömn

 • Dålig körvana

Denna kurs utgår från Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371

Detta är en kombinationsutbildning där vi går igenom följande steg:

Arbete på väg 1.1 Allmän grundkompetens

Arbete på väg 1.2 grundkompetens för att få framföra vägarbetsfordon

Arbete på väg 1.3 grundkompetens för att få utföra vägarbete

Arbete på väg 2.1 förare av vissa väghållningsfordon

För att agera flaggvakt måste 1.3 kompletteras med en flaggvakts-utbildning.
Behöver du gå Arbete på väg 2.2 eller 2.3? Givetvis erbjuder vi även dessa kurser.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som:

 • Är leverantör eller entreprenör, men också dig som:

 • Utför vägarbete eller liknande arbeten såsom projekteringsuppdrag och ledningsarbeten

 • Utför anläggningsarbete

 • Monterar räcken

 • Arbetar med vägsten

 • Utför servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, renhållning etc.

 • Är fordonsförare

 • Utför vakt- och/eller lotsarbete

I kursen ingår bland annat:

I denna utbildning får du lära dig om lagar och regler för personer som utför vägarbete. Du får även exempel på hur reglerna ska tillämpas vid olika arbeten. Du kommer även att få en förståelse för de risker som finns vid vägarbete och hur du kan göra för att förebygga dessa. Vi går även genom följande och mycket annat:

 • Lagar och regler

 • Säkerhetskrav från Trafikverket

 • Vägmärken och skyddsanordningar

 • Vägarbetsområden

 • Risker med fordonstrafik

 • Personligt ansvar

Denna kurs utgår från Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371

Kontakta oss om du har fler frågor om APV

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page