top of page

Allmän ställning

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar, finns det krav från Arbetsmiljöverket om att alla som bygger, ändrar, nedmonterar och ansvarar för ställningar, skall ha genomgått en teoretisk utbildning.

 

Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på ställningsutbildning upp till 9 meter enligt föreskrifterna AFS 2013:4 ”Ställningar”.

Allmän ställning går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Allmän ställning hos Bothniagruppen
 

Allmän utbildning om ställningar, är en (AFS 2013:4) utbildning för dig som arbetar med ställningar upp till 9 meter. Du får ett certifikat som är giltigt i fem år och som du uppdaterar genom att gå en repetitionsutbildning. Givetvis kan vi koppla ditt certifikat mot ditt ID06.

 

Målgrupp

Denna utbildning är för dig som bygger, ändrar eller monterar ner ställningar upp till 9 meter. Även arbetsledare behöver känna till de säkerhetskrav och regler som gäller vid ställningsarbete.

Kontakta oss om du har fler frågor om Allmän ställning

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page