top of page

AKB 09 – Konsultjuridik för icke-jurister

ABK 09 är det i särklass vanligaste standardavtalet för konsulttjänster. Under denna utbildning får du bekanta dig med avtalets bestämmelser och hur de påverkar dig som konsult eller beställare.

AKB 09 går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

AKB 09 – Konsultjuridik för icke-jurister hos Bothniagruppen

Under kurser tittar vi närmare på nyckelfrågor, såsom äganderätten till resultatet och vilket ansvar en konsult har för sitt arbete.

Kursen är en endagsutbildning.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till konsulter, entreprenörer, byggledare, besiktningsmän, kontrollansvariga, anbudssamordnare, arkitekter, upphandlare, inköpare, projektörer, konstruktörer, projekteringsledare, projektledare, projektingenjörer, handläggare, gruppchefer, uppdragsledare, sektionschefer, brandingenjörer med flera. Inga förkunskaper krävs. 

Kursen innehåller bland annat

  • Grundläggande juridiska principer.

  • Inkorporering av standardavtal

  • Vem äger resultatet av arbetet? Kan man ta betalt två gånger för samma lösning?

  • Kan kunden ändra uppdraget hur som helst?

  • Har kunden rätt att kräva byte av personal?

  • Vilket ansvar har konsulten och hur bör ansvaret begränsas?

  • Vad händer om beställaren inte fullgör sina åtaganden?

  • När ska betalning egentligen ske och får man innehålla pengar hur som helst?

Kontakta oss om du har fler frågor om AKB 09

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page