top of page

ADR (farligt gods på väg)

Du som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) ska ha ett giltigt ADR-intyg. Detta intyg visar att du genomgått förarutbildning och att du har examinerats med godkänt resultat.

Ditt ADR-intyg är giltigt i fem år.

ADR går att få som:

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

ADR (farligt gods på väg) hos Bothniagruppen

I denna ADR-kurs får du lära dig mer om villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods. I utbildningen ingår även praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka.

Du som behöver kan efter denna kurs komplettera med specialkurser.

Eftersom intyget är giltigt i fem år behöver du i framtiden gå repetitionskurser för att behålla ditt intyg.

Målgrupp

Du som arbetar som förare som transporterar farligt gods på väg.

Kontakta oss om du har fler frågor om ADR

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page